Ча эмнэлгийн үргүйдэл нөхөн үржихүйн Seoul station төвийн захирал Юн Тхе Ге "2020 GLOBAL HEALTH CARE 2020.10.21

Ча эмнэлгийн үргүйдэл нөхөн үржихүйн Seoul station төвийн захирал Юн Тхе Ге "2020 GLOBAL HEALTH CARE шагналыг Эрүүл мэндийн яамны сайдаас гардан авлаа.

Ча эмнэлгийн үргүйдэл нөхөн үржихүйн Seoul station төвийн захирал Юн Тхе Ге "2020 GLOBAL HEALTH CARE ..