"Хөгширсөн ч, хүссэн үедээ хүүхэд төрүүлнэ" хөлдөөж хадгалсан өндсөн эс нэг жилд 34,000ширхэг2021.04.02

“나이 들어도, 원할때 낳겠다” 난자 냉동 한해 3만4000개

“난자를 얼리니 해방된 것 같아요. (임신에 대한) 걱정이 없어지고 ‘보험’ 잘 들었다는 생각이 듭니다.”...