Зуршсан зулбалтын шалтгаан болон эмчилгээ

Хромсомын эмгэг

Эцэг эхийн хромсомын эмгэгээр урагийн хромсом өөрчлөлттэй гарч үүний дагуу жирэмсний эхэн үедээ олон дахин зулбадаг. Энэ нь эцэг эхийн талаас илэрдэг 6% ийн тохиолдол юм.
Эцэг эхийн хромсом нь хэвийн боловч эхийн нас 35иас дээш бол урагт хромсомын өөрчлөлт гардаг ба голдуу Non-isolated form гаралтай дауны синдром болон аутосомын тоо хэмжээний өөрчлөлт илэрдэг.

Умайн талаас

Умайн гажиг болон умайн наалдацын улмаас зулбалтын шалтгааны 15-25%г эзэлдэг. Мөн умайн булчингийн хавдар,умайн хүзүүний дутмагшил зэрэг нь зулбалтын шалтгаан болдог.

Халдварын шалтгаан

TORCH (Тусгай плазм, улаан бурхан, Giant cell virus, херпис) зэрэг урагт гажиг үүсгэх вирус юмуу Chlamydia, Ureaplasma зэрэг бактерийн улмаас зулбалт давтагдах учир оношлуулан антибиотик, вирусийн эсрэг эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай.

Дотоод шүүрлийн гаралтай шалтгаан

Ovalation дараа жирэмсний эхэн үе хүртэл хангалттай шар биеийн гармон ялгарахгүй бол гармоны дутагдалд орох ба чихрийн шижин, бамбай булчирхайн эмгэг зэрэг нь зуршмал зулбалтын шалтгаан болдог.

Дархлааны гаралтай шалтгаан

Бүх зулбалтын 50% шалтгаанаар тогтоогдоод байгаа autoantibodies-ийн улмаас дархлааны өөрчлөлт болон alloimmunization-ий өөрчлөлтөөр ялгагдсан зулбалттай холбоотой autoantibodies илрүүлэх, эсвэл alloimmunization оролцож эс болон цитокинууд илрүүлэх замаар оношлогдсон болно.

Шалтгаан тодорхойгүй

Голдуу шалтгаан нь тодорхойгүй зуршсан зулбалтын үед дархлааны хүчин зүйл холбоотой байгаа нь мэдэгдэж байгаа ч эмчилгээ нь дархлааны хүчин зүйлсийн дагуу хийгддэг болно.