Эмнэлгийн захирлын мэндчилгээ

Захирал Юн Тхе Ге
Ча эмнэлгийн Эмэгтэйчүүд эрдэм шинжилгээ судалгааны Seoul Station төв

Үр хүүхдээ хэвлийдээ тээх шиг ариун нандин зүйл үгүй билээ.

Шинэ хүн мэндлэхийн үнэ цэнэ болон үргүйдлийн улмаас шаналаж буй дэлхийн бүх гэр бүлд баяр баясгалан бэлэглэхийн тулд ЧА эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын Seoul Station төвийн бүх мэргэжилтнүүд болоод ажилтнууд бүхий л бололцоогоо дайчлан ажиллах болно.