Эмнэлэгээр үйлчлүүлэх үед тохиолдсон тааламжгүй зүйл, засмаар санагдсан санал,
мөн сайшаал баярласан сэтгэгдлээилэрхийлнэ үү.
Таны үнэт саналыг хүлээн авч эмнэлгийн үйлчилгээндээ тусган хэрэгжүүлэх тал дээр хүчин зүтгэх болно.


Бүртгүүлэх