• In Vitro Fertilization

  Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар (IVF)

  Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар (Биеийн гадна орчинд үр тогтоон умайд шилжүүлэн суулгах IVF) нь эмэгтэйн бүрэн боловсорсон өндгөн эс болон нөхрийн эр бэлгийн эсийг ялган авч биеийн гадна орчинд үр тогтоож, үр тогтсон үр хөврөлийг 2~5 хоног өсгөвөрлөн умайн хөндийд шилжүүлэн суулгадаг ажилбар юм.

  Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийлгэх заалт

  Эмэгтэйн умайн гуурсан хоолой хоёулаа битүүрсэн, умайн гуурсан хоолойгоо мэс засал хийлгэн авхуулсан, умайн гуурсан хоолой хэвийн үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй болон нөхөн сэргээх гоо сайхны хагалгаа амжилтгүй болсон, эмэгтэйн биед эр бэлгийн эсийг хүлээн авдаггүй дархлааны эсрэг бие байгаа тохиолдол, эрэгтэй үргүйдэл, умайн салст бүрхэвчийн үрэвсэл, оношлогдоогүй шалтгаан нь тодорхой бус үргүйдэл, IUIажилбар олон удаа хийлгээд амжилтгүй болсон, үр хөврөл умайд бэхлэгдэхийн өмнө ургийн генетикийн шинжилгээ шаардлагатай болон бусад шалтгаан нь тодорхойгүй үргүйдэлийн төрлүүдэд сонгож хийгддэг.

  Ажилбарын явц

  Өндгөн эсийг өсгөх тариа хийхийн өмнө эмэгтэйд нарийн үзлэг шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Гармоны цусан дахь ийлдэсийн үзүүлэлтээр antral уутанцарын тоо хэмжээг хянадэг. Эдгээр шинжилгээгээр тарианд өндгөвч хэрхэн хариу урвал өгөхийг урьдчилан мэдэж болдог.(Хангалттай фолликул болон өндгөн эсийг үүсгэж авахын тулд) Эмэгтэйн өндгөвчинд олон тооны фолликулийг өсгөхийн тулд тариа тарьдаг. Тариаг ойролцоогоор 6-10 өдөр хийлгэнэ. Цусны шинжилгээ болон эход 2-4 өдөр тутам харж өндгөвчинд фолликул хир зэрэг үүсч байгааг хянадаг. Хангалттай тоо хэмжээний фолликул өсвөл үтрээний эхог ашиглан өндгөн эсийг ялгаж авдаг. (Egg retrieval болон Egg Aspiration) Өндгөн эсийг гаргаж авах гэдэг нь фолликулийг өндгөн эстэй нь хамт авахыг хэлнэ. Ингээд өндгөн эсийг үр хөврөл үүсгэхээр нөхрийн эр бэлгийн эстэй нийлүүлэн өсгөвөрлөдөг. Эр бэлгийн эс болон өндгөн эс нь чанар (quality) муутай байвал үр хөврөл үүсэхэд дэмжих зорилгоор микроскопи ашиглан хийдэг (ICSI) аргыг хэрэглэх болдог. Үр хөврөл нь IVF лабораторид 2-6 өдрийн турш өсгөвөрлөгдөж эмэгтэйн умайд шилжүүлэн суулгадаг. Умайн хананд бэхлэгдэж өсөж томроод ураг болохыг хусэн хүлээх мөч юм. Шилжүүлэн суулгасны дараа үлдсэн үр хөврөл нь тоо хэмжээний хувьд болон хөлдөөн хадгалахад тэсвэрлэх үр хөврөлийг гэр бүл дараагийн удаад хэрэглэхэд зориулж хөлдөөн (cryopreservation) хадгалахуулахыг санал болгодог.


  1. 01

   Өндгөн эсийг өдөөгч

   • Байгалын жамаар өндгөн эс ялгарахыг хянах
   • Зохиомол аргаар өндгөн эс ялгарахыг хянах
  2. 02

   Өндгөн эсийг болон эр бэлгийн эсийг гаргаж авах

  3. 03

   Биеийн гадна үр хөврөл үүсгэх болон үр хөврөлийг өсгөвөрлөх

   • Биеийн гадна үр хөврөл үүсгэх (IVF)
   • Эсийн дотор эр эсийг шууд оруулах (ICSI)
   • Эр эсийн хамгийн сайныг шилэн авах микроскопийн арга (IMSI)
  4. 04

   Үр хөврөл шилжүүлэн суулгах

   • Мэдээ алдуулалт хэрэглэхгүй тайвшруулах эм уулгасны дараа хийгдэнэ
   • Умайн гуурсан хоолойгоор гуурсыг ашиглан умайд оруулна
  5. 05

   Жирэмсэлсэн эсэхийг шалгах болон жирэмслэлтийг үргэлжлүүлэн хянах

  Үр хөврөлийг шилжүүлэн суулгах үе шат

 • сүүлийн үеийн эмчилгээнд

  Embryoscope System

  Огт үүсээгүй байдлаас хөгжүүлэн үүсгэсэн үр хөврөлийг хянаж шинжилдэг систем юм. Үр хөврөлийг гадагш алдагдагдуулахгүй дүрс бичлэг хийх найдвартай, олон тусгалт хэсгийн time-lapse микроскопийг ашиглан blastocyst stage өсөлт хөгжилтөөр дамжуулан шилдэг үр хөврөлийг ялган авдаг болно.

  Assisted Hatching

  Үр хөврөл нь blastocyst stage дамжуулан умайд бэхлэгдэхийн тулд үр хөврөлийг бүрхэж буй тунгалаг хальснаас гадагшилахыг embryonic hatching буюу үр хөврөл бэхлэгдах үе гэдэг. Энэ тунгалаг бүрхүүл нь зузаарсанаар үр хөврөлийн гадагшлахгүй болох үед туслах ажилбарыг (assisted hatching) хэрэглэснээр умайд бэхлэгдэхэд туслах болно.

  Laser Assisted hatching

  Өндөр нарийвчлалтай лазерыг ашиглан маш богино хугацаанд үр хөврөлийн хальсыг лазериар жижиг нүх гаргаж өгөх юмуу, хальсыг нимгэлж өгдөг cruciate thinning of zona pellucida арга юм. Үндсэн арга болох хүчиллэг уусмал хэрэглэдэг аргыг бодвол хоргүй цаг бага умайд бэхлэгдэж жирэмслэх хувийг өндөрсгөж өгдөг сүүлийн үеийн арга барил юм.

  Ажилбарт хамрагдах заалттай өвчтөн :

  Үр хөврөл үүсгэсний дараа хэвийн хөгжсөн үр хөврөл умайд шилжүүлэн суулгасны дараа амжилттгүй болсон буюу тунгалаг хальсны өөрчлөлт зэргээр жирэмслэхгүй байх таамаглал бүхий тохиолдолд хийнэ.

  Cryopreservation Method

  Cells (eggs, sperms, fertilized eggs) are stored at an ultra-low temperature (-196℃) to temporarily stop all biological activity, and thawed when necessary.

  Хөлдөөн хадгалах арга

  Эс (өндгөн эс, эр бэлгийн эс, үр хөврөл)ийг -196℃ градус хүртэл хөргөж хадгалан амьдралын чадварыг хэсэг хугацаанд зогсоож шаардлагатай үедээ гэсгээж хэрэглэх болох арга барил юм.

  Vitrified Freezing

  Мөсөн талстыг үндсээр нь бүрэлдэн тогтоохгүй үр хөврөлийн эвдрэлтийг дээд зэргээр багасгадаг онцлогтой.

  Үр хөврөлөө хөлдөөн хадгалуулах өвчтөн нь :
  • Үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын үед суулгасны дараа үлдсэн үр хөврөл байгаа тохиолдол
  • Үр хөврөл шилжүүлэн суулгасны дараа өндгөн эс өдөөгч тарианы улмаас өндгөвчинд янз бүрийн хүндрэл гардаг өвчтөн
  • Умайн эндометрит нь үр хөврөлийг шилжүүлэн суулгахад бэлэн болоогүй өвчтөн
  • Умайн хүзүү нь хүнд хэлбэрийн наалдацтай зэрэг анатомийн өөрчлөлтөөс үр хөврөл шилжүүлэн суулгахад амжилтгүй болж байсан өвчтөн
  • Халуурах зэрэг өвчтөний эрүүл мэнд хэвийн бус үед
  • Өндгөн эсийн донор болон өндгөн эс авагчийн сарын тэмдгийн зөрүүгээс үр хөврөл шилжүүлэн суулгах өдөр нь тохирохгүй байх
  • Тариагаар өндгөн эсийг өдөөж авсны дараа шууд шилжүүлэн суулгахаас эсрэгээр өөрийнх нь гармоны ялгаралтын үед өндгөн эсийг гэсгээн шилжүүлэн суулгахад илүү жирэмслэх магадлал өндөртэй байх үе зэрэг тохиолдолууд багтана.