Яагаад Ча эмнэлгийг
сонгох болсон вэ?

20 мянга гаруй гадаад иргэд Ча эмнэлэгт эмчлүүлсэнээр амжилттай жирэмсэлж хүсэн хүлээсэн бэлгээ авлаа. Гадаад үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тусгай үзлэгийн өрөө болон нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнүүд та бүхнийг угтах болно.

Илүүг мэдэхийг хүсвэл

Эмч мэргэжилтэн

 • Yoon, Tae Ki's photo

  Төвийн захирал Юн Тэ Ги
  (English)

  Areas of sepcialization : Дутуу хөгжилтэй өндгөн эсийг биеийн гадна өсгөвөрлөх, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, өндгөн эс хөлдөөн хадгалах, үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийдэг удамшлын шинжилгээ, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал болоод умайн дурангийн мэс засал, робот мэс засал

  Зөвлөгөө авах
 • Kim, You shin's photo

  Ким Юү Шин Эмчилгээ эрхэлсэн дарга
  (English)

  Areas of sepcialization : Умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал болоод умайн дурангийн мэс засал, овуляцийн эмгэг, PGT, робот мэс засал

  Зөвлөгөө авах
 • Kim, Hye Ok's photo

  Ким Хе Уг профессер
  (English)

  Areas of sepcialization : Умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, үр дамжуулах хоолойноос шалтгаалах үргүйдэл, зуршсан зулбалт, өндгөн эсийн үйл ажиллагааны алдагдал, умайн дурангийн мэс засал

  Зөвлөгөө авах
 • Nam, Yoon Sung's photo

  Нам Юүн Сонг Профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : Үр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар, Хиймэл үр суулгах мэс ажилбар (Хуруу шилэнд үр тогтоох), Зуршилт зулбалт (Антифосфолид синдром), Өндгөвчний насжилтыг удаашруулах эмчилгээ, Фолийн хүчлийн бодисын солилцооны алдагдал

  Зөвлөгөө авах
 • Lee, Hak Cheon's photo

  И Хаг Чон Профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : Хожуу насны жирэмслэлт, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, зуршсан зулбалт, зохиомлоор үр тогтоох (IUI), өндгөвчний үйл ажиллагааны дутагдал, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, нөхөн үржих чадварыг хадгалах, умайн дурангийн мэс засал, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал

  Зөвлөгөө авах
 • Kim, Myung Joo's photo

  Ким Мёнг Жү профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : Зуршсан зулбалт, үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийдэг удамшлын шинжилгээ, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, өндгөн эс хөлдөөн хадгалах, гадаад эмчлүүлэгчийн үзлэг

  Зөвлөгөө авах
 • Yu, Eun Jeong's photo

  Юү Ин Жонг профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : удамшлын гаралтай өвчний үед үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийдэг удамшлын шинжилгээ (PGD), хромсомын өөрчлөлттэй үед үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийдэг удамшлын шинжилгээ (PGD, PGS), зуршсан зулбалт, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, умайн усны шинжилгээ, гадаад эмчлүүлэгчийн үзлэг

  Зөвлөгөө авах
 • Hur, Yun Jung's photo

  Хо Юүн Жонг профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : Үр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар (хуруу шилэнд үр тогтоох), зуршилт зулбалт, умайд үр хөврөлийг суулгахын өмнө хийдэг генетикийн шинжилгээ, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж (овуляцийн эмгэг), өндгөвчний үйл ажиллагааны дутагдал, өндгөн эс хөлдөөн хадгалах (нөхөн үржих чадварыг хадгалах), нөхөн үржих чадварыг шалгах check-up багц

  Зөвлөгөө авах
 • Kim, Ji Hye's photo

  Ким Жи Хе профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : Үр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар (хуруу шилэнд үр тогтоох), олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, овуляцийн эмгэг, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, зохиомлоор үр тогтоох (IUI), нөхөн үржих чадварыг шалгах check-up багц, Зуршсан зулбалт, умайн усны шинжилгээ, нөхөн үржих чадварыг хадгалах, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал болоод умайн дурангийн мэс засал

  Зөвлөгөө авах
 • Han, Soo Jin's photo

  Хан Сү Жин профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : тодорхой шалтгаангүй үргүйдэл, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, нөхөн үржихүйн чадварыг хадгалах, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, умайн дурангийн мэс засал, PGT

  Зөвлөгөө авах
 • Jo Eun-hye's photo

  Чу Юн Хэ
  (English)

  Areas of sepcialization : Үр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар (хуруу шилэнд үр тогтоох), олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, овуляцийн эмгэг, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, зохиомлоор үр тогтоох (IUI), нөхөн үржих чадварыг хадгалах, умайн дурангийн мэс засал

  Зөвлөгөө авах
 • Choi, Seung Young's photo

  Чой СынЁнг профессор
  (English)

  Areas of sepcialization : Хиймэл үр суулгах мэс ажилбар (хуруу шилэнд үр тогтоох), олон удаагийнүршилжүүлэнсуулгалтамжилтгүйболох, овуляцийнэмгэг, өндгөвчиндуйланхайолшрох хам шинж, зохиомлоорүртогтоох(IUI), нөхөнүржихүйнчадварыгхадгалах, умайн дурангийн мэс засал, зуршилт зулбалт

  Зөвлөгөө авах
 • Kim, Dae Keun's photo

  Ким Те Гин профессор (English)

  Areas of sepcialization : эрэгтэй талын үргүйдэл, робот мэс засал / бичил мэс засал, түрүү булчирхайн өвчин

  Зөвлөгөө авах
 • Lee, Tae Ho's photo

  И Те Хо профессор (English)

  Areas of sepcialization : мужское бесплодие, нарушения мочеполовой системы, мужские заболевания

  Зөвлөгөө авах
 • Park, Sung Woon's photo

  Пак Сонг Үн профессор (English)

  Areas of sepcialization :Чихрийн шижин, бамбай булчирхайн өвчин, таргалалт

  Зөвлөгөө авах

Танд маш их баярлалаа !!!