• PGD

  Үрхөврөл умайд шилжүүлэн суулгахын өмнөх генетикийн шинжилгээний танилцуулга (PGD)

  Удамшлын эмгэг юмуу уг эмгэгийн генийг тээгч түүнчлэн хромосомын өөрчлөлт бүхий хосын хувьд үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийж үр хөврөл умайн хананд бэхлэгдэхийн өмнө, үр хөврөлийн шатанд зөвхөн эрүүл үр хөврөлийг ялган жирэмслэлтэд туслах арга болно.

  Үр хөврөл умайд шилжүүлэн суулгахын өмнөх генетикийн шинжилгээг тохируулж хийх
  • Нэг генийн өөрчлөлт
  • Хромсомын бүтцийн өөрчлөлт
  • Хромсомын тоон өөрчлөлт
  Үр хөврөл умайд шилжүүлэн суулгахын өмнөх генетикийн оношилгоог хийх явц
  * Удамшлын эмгэг тус бүрт тохирсон шинжилгээний аргыг сонгон тогтоох хэрэгтэй бөгөөд урьдчилсан шинжилгээ хийх шаардлагатай учраас бэлтгэх хугацааны хувьд ялгаа гардаг.

 • PGS

  Үр хөврөл умайд шилжүүлэн суулгахын өмнө хромсомийн screening (PGS)

  Гэр бүлд онцлогт хромсомын өөрчлөлт байхгүй боловч хромсомын өөрчлөлтийн аюул өндөртэйгөөс жирэмслэхгүй юмуу зуршсан зулбалт байгаа тохиолдолд хийгддэг ажилбар юм. Бүх 46 ширхэг хромсомыг шинжлэх боломжтой array CGH арга техникээр хромсомын өөрчлөлтийг оношилдог.

  Үр хөврөл умайд шилжүүлэн суулгахын өмнө хромсомийн screening (PGS) хийгдэх заалт
  • Хромсомын тооны өөрчлөлттэй
  • Хожуу жирэмсэлсэн эмэгтэй
  • Зуршмал зулбалт
  • Удаа дараа үр шилжүүлэн суулгах ажилбар амжилтгүй болсон
  • Үрийн шингэн багатай(олигосперми) эрэгтэй
  • Өмнө нь хромосомын өөрчлөлт бүхий эмгэгтэй ураг тээж байсан эмэгтэй
  Шинжилгээний үе шат • FXS

  Fragile X Syndrome нь дауны синдромоор үргэлжлэх хамгийн элбэг, дунд зэргийн amentia харагдах удамшилийн эмгэгийн нэг бөгөөд илрэлт нь эрэгтэй 2,000 хүүхдээс 1, эмэгтэй 4,000~8,000 хүүхдээс 1 тохиолдол гардаг. Оюуны хомсдолтой эрэгтэй хүний 30%, эмэгтэйчүүдийн 10% д дээрхи хам шинж илэрдэг.

  Онцлог бүхий клиникийн шинж тэмдэгтэй эрэгтэйд хөдөлгөөний хомсдол, оюуны хомсдол, төмсөг том байх, урт нүүр, урагш илүү гарсан эрүү, эрс том чих зэрэг нь нүүрэнд илүү тод харагдах ба эмэгтэйн хувьд олон төрлийн оюуны хомсдолууд нлүү харагддаг.

  Эрүүл эмэгтэй бас шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэй юу?

  Fragile X Syndrome голдуу ээжийн талаас удамшин авдаг эмгэг юм. Fragile X syndrome удамших аюултай эмэгтэйн давтамжид 200-300 хүний дотроос 1 тохиолдол илэрсэн байгаа. Мөн Premutation эмгэг нь эмэгтэйчүүдийн эрт үеийн цэвэршилтийн шалтгаан болж байгаа бөгөөд шинжилгээгээр дамжуулан сэтгэцийн хомсдолтой хүүхэд төрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх болон эрт үеийн цэвэршилтийн эхний оношлогоог хийх боломжтой.

  Гэр бүл болон хамаатан садан дунд аутизм, оюун ухааны хомсдолтой, хөгжлийн бэрхшээлтэй, мөн эрт цэвэршилт явагдсан тохиолдол байгаа бол шинжилгээ хийлгэх нь зүйтэй.

  Premutation Carrier нь яаж шинжилгээ хийлгэх вэ?

  Эмэгтэйн захын судаснаас 3-5ml цус авч DNAг ялган Fragile X syndrome шалтгаан болох удамших хэсэг CGG давтан суурь хэсгийг задлан шинжилнэ.

  Хариуг heterozogete үед шинжилгээ авсны 2 долоо хонгийн дараа, homozygotes тохиолдолд (Southern Blot аргатай холбоотой нэмэлт шинжилгээ шаардлагатай) 4 долоо хонгийн дараа эмчлэгч эмчээс авна.

  Төрөх эх permutation carrier-тэй тохиолдолд урагт оюуны хомсдол байгаа эсэхийг шалгахад яаж шинжилгээ хийх вэ?

  Permutation carrier гэж оношлогдсон эх нь эмгэгтэй хүүхэд төрүүлэх аюултай тул удам зүйн зөвлөгөө болон ургийн усны шинжилгээ юмуу Chorionic Villi Sampling зэргээр урагт дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай.

  Шинжилгээ хийх дараалал • Яагаад Ча эмнэлгийг сонгох болсон бэ?

  01

  Улсдаа хамгийн урт хугацаанд үр хөврөл шилжүүлэн суулгахын өмнөх генетикийн оношилгоог хийж байгаа эмнэлэг

  02

  Улсдаа хамгийн их үр хөврөл шилжүүлэн суулгахын өмнөх генетикийн оношилгоог хийж байгаа эмч эрдэм шинжилгээний ажилчидтай

  03

  Улсдаа хамгийн шилдэг үр шилжүүлэн суулгах төв болон үр шилжүүлэн суулгахын өмнөх генетикийн оношилгооний эмчилгээний баг ажилладаг

  04

  Тал бүрийн арвин туршлага, хурдан set-up хугацаагаар хүлээлгийн цагийг богиносгосон

  05

  Эмчлүүлэгчдэд зөвлөгөө болон сургалтыг хийдэг

  06

  Сүүлийн үеийн технологи бүхий тоног төхөөрөмж болон техникээр хангагдсан