• 1980

  Дэлхий даяар хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн Ча
  эмнэлгийн эмэгтэйчүүд эмгэг судлалын Seoul Station төв
  1980
  • 1984

   Каннам Ча эмнэлэг нээгдсэн

  • 1986

   Улсын хэмжээнд анх удаа умайн гуурсан хоолойд зохиомлоор үр тогтоох аргаар жирэмсэлсэн эхээс хүүхэд төрөв.

   Хувийн эмнэлэгт анх удаа үр шилжүүлэн суулгах(хуруу шилний үр тогтоолт) аргаар жирэмсэлсэн эхээс хүүхэд төрөв.

  • 1987

   Эр бэлгийн эсийн банк буюу сантай болов.

   Азид анх удаа өндгөн эсгүй эмэгтэйд үр тогтоож жирэмслүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хийв.

  • 1988

   Дэлхийн хэмжээнд анх удаа дутуу хөгжилтэй өндгөн эсийг өсгөвөрлөж амжилттай жирэмслүүлсэн.

  • 1989

   АНУ-ын үргүйдлийг судлах нийгэмлэгийн жил бүр зохиогддог хуралдааны 45 дахь удаагийн хуралдаанд шилдэг илтгэлийн шагналыг хүртэв.

 • 1990

  Дэлхий даяар хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн Ча
  эмнэлгийн эмэгтэйчүүд эмгэг судлалын Seoul Station төв
  1990
  • 1991

   Таймс сэтгүүлийн нүүрэнд ЧА эмнэлгийн үргүйдлийг судлах судалгааны амжилтын талаар нийтлэгдэв.

  • 1992

   Эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын хүрээлэнг байгуулав.

  • 1993

   Улсдаа анх удаа өндгөн эсэд эр эсийг шууд оруулах аргаар / intra Cytoplasmic Sperm Injection / жирэмслэлт төрөлт амжилттай болсон.

  • 1994

   Улсын хэмжээнд анх удаа үр хөврөл умайн хананд бэхлэгдэхийн өмнө генийн буюу удамшлын шинжилгээ хийх(PGD) аргыг нэвтрүүлэв.

   Азид анх удаа өндгөн эсийн дотор эр бэлгийн эсийг тарьж оруулах аргаар жирэмсэлсэн эмэгтэйн төрөх үйл ажиллагаа амжилттай явагдав.

   Улсын хэмжээнд анх удаа хэвлийн хөндийн дурангийн тусламжтайгаар нарийссан умайн гуурсыг сэргээх бичил ажилбар хийлгэсэн эмэгтэйд үр тогтоож жирэмслүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хийв.

  • 1995

   Bundang Cha эмнэлэгт үргүйдэл нөхөн үржихүйн төв нээсэн.

  • 1996

   Улсын хэмжээнд анх удаа өндгөвчний хам шинж бүхий өвчтөнд үр тогтоож жирэмслүүлэн, төрүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хийв.

   Тэгүгийн ЧА эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн үргүйдлийг судлах судалгааны хүрээлэнг байгуулав.

   Үр хөврөл умайн хананд бэхлэгдэхийн өмнө генийн буюу удамшлын шинжилгээ хийх(PGD) аргаар үр тогтоож жирэмсэлсэн эмэгтэйн төрөлт амжилттай явагдав.

  • 1998

   Дэлхийн хэмжээнд анх удаа талст үүсгэхгүйгээр хөлдөөх аргаар өндгөн эсийг хөлдөөж хадгалах аргийг боловсруулав.

   Хэвлийн хөндийн дурангийн тусламжтайгаар нарийссан умайн гуурсыг сэргээх бичил ажилбарын арга болон хагалгааны үр дүнг сайжруулав.

   АНУ-ын үргүйдлийг судлах нийгэмлэгийн жил бүр зохиогддог хуралдааны 54 дэхь удаагийн хуралдаан болон дэлхийн үргүйдлийг судлах нийгэмлэгийн 16 дахь удаагийн хуралдааны шилдэг сурталчилгааны хуудасны шагнал, шилдэг илтгэлийн шагналыг хүртэв.

  • 1999

   Дэлхийн хэмжээнд анх удаа талст үүсгэхгүйгээр хөлдөөх аргаар хөлдөөсөн өндгөн эсээр жирэмслүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хийв.

   Пучон ЖүнгМүн анагаах ухааны их сургуулийн харьяа Күми ЧА эмнэлэгт үргүйдлийн эмчилгээг хийх болов.

 • 2000

  Дэлхий даяар хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн Ча
  эмнэлгийн эмэгтэйчүүд эмгэг судлалын Seoul Station төв
  2000
  • 2000

   Тэгүгийн ЧА эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийг нээв.

   АНУ-ын үргүйдлийг судлах нийгэмлэгийн жил бүр зохиогддог хуралдааны 56 дахь удаагийн хуралдаан шилдэг илтгэлийн шагналыг хүртэв.

  • 2002

   19 хосод үнэ төлбөргүйгээр үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийв.

   Дэлхийн хэмжээнд анх удаа зуршмал зулбалтын шалтгаан болсон генийг илрүүлэв.

   Дэлхийн хэмжээний анагаах ухааны сурах бичиг болох NOVAK'S GYNECOLOGY-д ЧА эмнэлгийн илтгэл хэвлэгдэв.

   Үр шилжүүлэн суулгах аргаар төрсөн хүүхдүүдийн 15 жилийн буюу 15 насны ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэв.

  • 2003

   Төмсгөн дотроос бэлгийн үүдэл эсийг ялган авч биеийн гадна өсгөвөрлөн эр бэлгийн эсийг ялган авах үйл ажиллагааг амжилттай хийв.

   АНУ-ын үргүйдлийг судлах нийгэмлэгийн 59 дөхь удаагийн хуралдаанд эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн салбарын шилдэг илтгэлийн шагналыг хүртэв.

  • 2004

   Улсдаа анх удаа үргүйдэл нөхөн үржихүйн салбартаа ISO9001 магадлан итгэмжлэл авсан.

   DNA chip ашиглан эмэгтэйн эхэн үеийн фолликулийн өсөлтөнд оролцдог генийг илрүүлсэн.

   АНУлсын үргүйдэл нөхөн үржихүйн нийгэмлэгийн 60-р хуралдаанаас шилдэг бүтээлийн шагнал хүртсэн.

  • 2005

   Дэлхийн хэмжээнд анх удаа шингэн азотыг ашиглан өндгөн эсийг хөлдөөх арга барилыг нэвтрүүлэв.

   АНУ/Канад улсын хамтарсан үргүйдлийг судлах нийгэмлэгийн 61 дэхь удаагийн хуралдаанд шилдэг илтгэлийн шагналыг хүртэв.

  • 2006

   Дэлхийн хэмжээнд анх удаа зуршмал зулбалтын шалтгаан болсон уургийг илрүүлэв.

   Күми ЧА эмнэлгийн үргүйдлийн төвийг байгуулав.

  • 2008

   Бүнданг ЧА эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн үргүйдлийн төвийг байгуулав.

   2008 Medical Korea дээд шагналыг хүртэв.

   ЧА эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын хүрээлэн нь улсын эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын яамны судалгаа шинжилгээний төв, үргүйдлийн эмчилгээний тусгай төвөөр өргөмжлөгдөв.

  • 2009

   Үүдэл эсийн жагсаалтыг бий болгов.

   АНУ-ын нөхөн үржихүйн үйл ажиллагааг судлах нийгэмлэгийн 65 дахь удаагийн хуралдаанд эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийг талаарх шилдэг илтгэлийн шагналыг хүртэв.

 • 2010

  Дэлхий даяар хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн Ча
  эмнэлгийн эмэгтэйчүүд эмгэг судлалын Seoul Station төв
  2010
  • 2011

   АНУлсын нөхөн үржихүйн нийгэмлэгээс Ча Кван Рёл докторын нэрэмжит үүдэл эсийн шагналыг/KY CHA Award/бий болгосон.

  • 2012

   Улсын хэмжээнд анх удаа хорт хавдар бүхий эмэгтэйн хөлдөөж хадгалсан өндгөн эсээр үр тогтоолт хийж төрөлт амжилттай болов.

  • 2014

   Канг Вол Ле болон Ким Сунг хосын жирэмслэлт амжилттай болов.

   АНУ-ын нөхөн үржихүйн эрхтний эмгэг судлалын нийгэмлэгийн нийгэмлэгийн 70 дахь удаагийн хуралдаанд шилдэг сурталчилгааны хуудасны шагналыг хүртэв.

  • 2015

   Ази Номхон далайн бүс нутгийн нөхөн үржихүйн эрхтний эмгэг судлалын нийгэмлэгийн хуралдааныг зохион байгуулав.

   ЧА эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын Seoul Station төвийг байгуулав.(Азийн хэмжээнд хамгийн томд тооцогдох)