As of 1 December 2023
 • Yoon, Tae Ki's photo

  Юн Тэ Ги профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл нөхөн үржихүй болон үр шилжүүлэн суулгах ажилбар

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах ажилбар, дутуу хөгжилтэй өндгөн эсийг биеийн гадна өсгөвөрлөх, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, өндгөн эс хөлдөөн хадгалах, үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийх удамшлын шинжилгээ, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал болоод умайн дурангийн мэс засал, робот мэс засал

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Kim, You shin's photo

  Ким Юү Шин профессор

  Specific specializations Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар, Дутуу хөгжилтэй үр хөврөл, олон удаа үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох болон хариу урвал багатай үр шилжүүлэн суулгалт, PGT, Da Vinci robot surgery болон бичил хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах ажилбар, дутуу хөгжилтэй өндгөн эсээр үр шилжүүлэн суулгах ажилбар, олон удаа үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох болон хариу урвал багатай үр шилжүүлэн суулгалт, Да Винчи робот мэс засал болон хэвлийн хөндийн бичил дурангийн мэс засал, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал болоод умайн дурангийн мэс засал, овуляцийн эмгэг, PGT

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  2nd,4th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Kim, Hye Ok's photo

  Ким Хе Уг профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл болон үр шилжүүлэн суулгах ажилбар

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах ажилбар, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, зуршсан зулбалт, өндгөн эсийн үйл ажиллагааны алдагдал, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох эмгэг, умайн дурангийн мэс засал


  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1nd,3th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Kim, Myung Joo's photo

  Ким Мёнг Жү профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл болон үр шилжүүлэн суулгах ажилбар, Нөхөн үржихүй дотоод шүүрлийн эмчилгээ

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах ажилбар, нөхөн үржихүй дотоод шүүрлийн салбар, зуршсан зулбалт, үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийх удамшлын шинжилгээ, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, өндгөн эс хөлдөөн хадгалах, гадаад эмчлүүлэгчийн үзлэг

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1st,3rd
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Lee, Yubin's photo

  И Юү Бин профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл болон IVF

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар, удамшлын гаралтай өвчний үед үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийх удамшлын шинжилгээ (PGT-M), хромсомын өөрчлөлттэй үед үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийдэг удамшлын шинжилгээ (PGT-A, PGT-SR), олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, умайн дурангийн мэс засал, ургийн усны шинжилгээ, гадаад эмчлүүлэгчийн үзлэг

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1st,3rd,5th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Yu, Eun Jeong's photo

  Юү Ин Жонг профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл, IVF babies

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар, удамшлын гаралтай өвчний үед үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийдэг удамшлын шинжилгээ (PGD), хромсомын өөрчлөлттэй үед үр хөврөлийг умайд суулгахын өмнө хийх удамшлын шинжилгээ (PGD, PGS), олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, гадаад эмчлүүлэгчийн үзлэг, ургийн усны шинжилгээ, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, зуршсан үр зулбалт

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  2nd,4th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Hur, Yun Jung's photo

  Хо Юүн Жонг профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл, IVF babies

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар, зуршсан үр зулбалт, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, умайд үр хөврөлийг суулгахын өмнө хийх генетикийн шинжилгээ, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, өндгөвчний үйл ажиллагааны дутагдал, өндгөн эс хөлдөөн хадгалах, нөхөн үржих чадварыг шалгах check-up багц, умайн дурангийн мэс засал

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  2nd,4th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Kim, Ji Hye's photo

  Ким Жи Хе профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл, IVF babies

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс засал, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, овуляцийн эмгэг, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, зохиомлоор үр тогтоох, умайд үр хөврөлийг суулгахын өмнө хийх генетикийн шинжилгээ, ургийн усны шинжилгээ, нөхөн үржих чадварыг шалгах check-up багц, нөхөн үржих чадварыг хадгалах, хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал болоод умайн дурангийн мэс засал

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  2nd,4th,5th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Han, Soo Jin's photo

  Хан Сү Жин профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл, үр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар (хуруу шилэнд үр тогтоох)

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс засал, тодорхой шалтгаангүй үргүйдэл, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, нөхөн үржихүйн чадварыг хадгалах, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, умайн салст бүрхэвчийн эмгэг, умайн дурангийн мэс засал, PGT

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  2nd,3rd,4th,5th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Jo, Eun-hye's photo

  Чу Юн Хэ профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл, IVF babies

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар, олон удаагийн үр шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болох, овуляцийн эмгэг, өвдгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, зохиомлоор үр тогтоох, нөхөн үржих чадварыг хадгалах, умайн дурангийн мэс засал

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1st,3rd,4th,5th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Kim, Young Im's photo

  Ким Ёнг Им профессор

  Specific specializationsҮргүйдэл, нөхөн үржих чадварыг хадгалах

  Areas of specializationҮр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар, овуляцийн эмгэг, өндгөвчинд уйланхай олшрох хам шинж, нөхөн үржих чадварыг хадгалах, зохиомлоор үр тогтоох, умайн дурангийн мэс засал

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1st,2nd,3rd,5th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Kim, Dae Keun's photo

  Ким Те Гин профессор

  Specific specializationsэрэгтэй талын үргүйдэл, эрэгтэйчүүдийн анагаах ухаан, робот мэс засал / бичил мэс засал

  Areas of specializationЭрэгтэй талын үргүйдэл, төмсөгний венийн судасны өргөсөл, үрийн шингэнд эр бэлгийн эс огт байхгүй байх өөрчлөлт, эрэгтэйчүүдийн анагаах ухаан, робот мэс засал / бичил мэс засал

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1st,3rd,5th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Lee, Tae Ho's photo

  И Те Ху профессор

  Specific specializationsЭрэгтэй үргүйдэл

  Areas of specializationЭрэгтэй талын үргүйдэл, шээсний замын эмгэг, урологийн тасаг

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  2nd,4th
  PM
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Park, Sung Woon's photo

  Пак Сонг Үн профессор

  Specific specializationsДотоод шүүрэл бодисын солилцооны эмгэг

  Areas of specializationАнестезия в гинекологии, амбулаторная анестезия

  Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  AM
  1st,3rd,5th
  PM
  2nd,4th
  Early
  Session

  Үзлэг

  Цаг авах
 • Cho, Kyung Sook's photo

  Жу Гёнг Сүг профессор

  Specific specializationsЭмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг, Амбулаторын ажилбарын мэдээгүйжүүлэг

  Areas of specializationЭмэгтэйчүүдийн тасгийн мэдээгүйжүүлэг, амбулаторын мэс ажилбарын мэдээгүйжүүлэг

 • Sung, Nak Soon's photo

  Сонг Нак Сүн профессор

  Specific specializationsСудасны мэдээгүйжүүлэг, амбулаториар хийх ажилбарын мэдээгүйжүүлэг

  Areas of specializationСудасны мэдээгүйжүүлэг, амбулаториар хийх мэс ажилбарын мэдээгүйжүүлэг, төрөлтийн мэдээгүйжүүлэг, өвчин намдаах эмчилгээ

 • Choi, Yun Young's photo

  Чой Юн Ёнг профессор

  Specific specializationsЭмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг, Амбулаторын ажилбарын мэдээгүйжүүлэг

  Areas of specializationЭмэгтэйчүүдийн тасгийн мэдээгүйжүүлэг, Амбулаторын мэс ажилбарын мэдээгүйжүүлэг

 • 마취과 Han, Soo Jin's photo

  Хан Сү Жин профессор

  Specific specializationsСудасны мэдээгүйжүүлэг, эмэгтэйчүүдийн тасгийн мэдээгүйжүүлэг, амбулаторын мэс ажилбарын мэдээгүйжүүлэг

  Areas of specializationСудасны мэдээгүйжүүлэг, эмэгтэйчүүдийн тасгийн мэдээгүйжүүлэг, амбулаторын мэс ажилбарын мэдээгүйжүүлэг