Глобал координатор

  • Утас82-2-2002-0369 / 0399
  • Факс+82-2-2002-0427
  • Майлseoulcha@chamc.co.kr

Ажлын цаг

Гариг Захиалга авах цаг
Ажлын өдөр 8:00am ~ 4:00pm
Амралтын өдөр 8:00am ~ 11:30pm
Гариг Эмнэлгийн ажлын цаг
Ажлын өдөр 8:00am ~ 5:30pm
Амралтын өдөр 8:00am ~ 12:30pm